Galata Wind Enerji halka arzda talep toplama işlemleri dün sona erdi, gözler Galata Wind BİST işlem tarihine çevrildi! Galata Wind Enerji, sermayesinin %25ine karşılık gelen Doğan Holdinge ait 13.369.787.000 adet payları halka arz ediyor. SPK tarafından onaylanan halka arzın hisse fiyatları ve borsa kodu belli oldu. Peki, Galata Wind ne zaman işlem görecek?

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ EDİLİYOR

Galata Wind Enerji halka arz ile ilgili Doğan Holdingten Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Yenilenebilir enerji alanında güneş ve rüzgâr kaynaklarıyla elektrik üretimi yapan, toplamda 269 MW kurulu güce sahip doğrudan bağlı ortağımız Galata Wind Enerji A.Ş.nin sermayesini temsil eden hisselerinin kayda alınması ve halka arz başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Doğrudan bağlı ortaklığımız Galata Wind Enerji A.Ş.nin tamamı ödenmiş toplam 534.791.457,65 Türk Lirası sermayesini temsil eden tamamı nama yazılı ve 1 Kuruş itibari değerdeki toplam 53.479.145.765 adet paylarından, toplam sermayesinin %25ine karşılık gelen 13.369.787.000 adet payları halka arz edilecektir.

Ayrıca buna ilave olarak, Galata Wind Enerji A.Ş.nin toplam sermayesinin %5ini temsil eden 2.673.957.000 adet payları da ek satış hakkı kapsamında halka arza konu edilebilecektir. Bu itibarla ek satış hakkı kullanımı dahil, Galata Wind Enerji A.Ş.nin toplam sermayesinin %30unu temsil eden 16.043.744.000 adet payları halka arz kapsamında olacaktır. denilmişti.

GALATA WİND ENERHİ HALKA ARZI SPK TARAFINDAN ONAYLANAN İZAHNAME İÇİN TIKLAYINIZ

GALATA WİND HALKA ARZ BORSA KODU

Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazarda işlem görecektir.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Galata Wind Enerhi halka arz talep toplama taihleri 15-16 Nisan 2021 olarak belirlendi. Galata Wind Enerji halka arzda talep toplama işlemleri dün sona erdi.

GALATA WİND ENERJİ HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Bir lot payın nominal değeri 1 TL (100 ADET 1 KR DEĞERİNDE PAY) olup, 1 TL nominal değerli paylar 5,06 TLden satışa sunulacaktır.

GALATA WİND BİSTDE NE ZAMAN İŞLEM GÖRMEYE BAŞLAYACAK?

Galata Wind’in 22 Nisan 2021 tarihinden yapılacak Gong töreni sonrasında paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlaması beklenmektedir.

GALATA WİND HALKA ARZ TALEP TOPLAMA SONUÇLARI

src=https://im.haberturk.com/2021/04/20/ver1619089081/3045506_ed792e91274187d85dde3cfeb5fb636c.jpg


Galata Wind Enerji A.Ş.’nin (“Galata Wind”, veya “Şirket”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleşmiştir.

Şirket’in 133.697.870 TL nominal değerli payları halka arz edilmiş, gelen talebin ardından satışa sunulan payların %20’sine denk gelen ek satışa konu 26.739.570,00 TL nominal değerli paylarının da satışıyla toplam 160.437.440 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.

Şirket’in 1,00 TL nominal değerli (100 adet) paylarının halka arz fiyatı 5,06 TL belirlenmiş olup, Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar, %10 iskonto ile 4,554 TL fiyattan halka arza katılım göstermişlerdir. Nihai sonuçlara göre 160.437.440,00 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 811.018.951,48 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz edilen 133.697.870 TL nominal değerli payların %49,0’una denk gelen 65.511.956,30 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, kendilerine tahsis edilen pay miktarının 4,3 katı olan 280.149.186,00 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 76.937.237,00 TL nominal değerli 389.302.419,22 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %48,0’ine denk paylar Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a satılmıştır.

Halka arz edilen 133.697.870 TL nominal değerli payların %1,00’ine denk gelen 1.336.978,70 TL nominal değerli paylar Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 41 Çalışanlardan Oluşan Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 1,4 katı olan 1.810.813,00 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 1.570.148,00 TL nominal değerli 7.150.453,96 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %1,0’ine denk paylar Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar’a satılmıştır.

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal değerli payların %40,00’ına denk gelen 53.479.148,00 TL nominal değerli paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 326 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 12,6 katı olan 673.083.385,00 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Dağıtım sırasında tahsisat oranlarında izahnamenin 25.2.3.b maddesi kapsamında değişiklik yapılmış, Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilen payların nominal değeri %20 azaltılarak 42.783.319,00 TL’ye çekilmiştir. Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 42.783.319,00 TL nominal değerli 216.483.594,14 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %26,7’sine denk paylar Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a satılmıştır.

Halka arz edilen 133.697.870,00 TL nominal değerli payların %10’una denk gelen 13.369.787,00 TL nominal değerli paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilmiş olup, toplam 16 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı’dan kendilerine tahsis edilen pay miktarının 8,5 katı olan 113.804.836,00 TL nominal değerli pay talebi gelmiştir.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda ek satış dahil toplam 39.146.736,00 TL nominal değerli 198.082.484,16 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün %24,4’üne denk paylar Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a satılmıştır.

Say hello

Find us at the office

Schwede- Busard street no. 40, 77937 Riyadh, Saudi Arabia

Give us a ring

Smith Waltimyer
+86 488 682 876
Mon - Fri, 10:00-17:00

Join us