Aan de tuimelperte van de IT-groep Econocom lijkt geen eind te komen. Na enkele insiderverkopen duikt de koers naar het laagste peil sinds 2012. Wat is er aan de hand?

Jean-Philippe Roesch, bestuurder en ex-directeur bij Econocom , heeft de voorbije week voor 325.000 euro aandelen van de IT-groep verkocht. Roesch was jarenlang de rechterhand van stichter en CEO Jean-Louis Bouchard en duikt al sinds 2017 geregeld op de FSMA-website op als een verkoper van Econocom-aandelen. Het gaat om aandelen die hij via optiepakketten had verworven als directielid, en waarvoor hij telkens minder betaalde dan de goed 2 euro die Econocom vandaag kost. Hij maakt dus nog winst met zijn verkooptransacties.

-72%

Crash

Sinds de top in mei 2017 crashte de koers van Econocom met 72 procent.

Voor beleggers die de voorbije jaren aandelen kochten, zit winst er niet in. Sinds de top in mei 2017 crashte de koers 72 procent. De insiderverkoop aan deze lage prijs zet sommigen er wellicht toe aan hun stukken te dumpen. Anderen zijn de tuimelperte misschien beu, en verkopen hun aandelen onder het motto cut your losses, zegt een handelaar. Zelf zou ik aan de insiderverkoop niet te veel aandacht schenken. Geen enkele ander directielid heeft dit jaar al aandelen verkocht.

Negatieve verrassingen

Fundamenteler is dat de halfjaarcijfers van Econocom niet konden overtuigen, ook al steeg de operationele winst met 41 procent na het rampjaar 2018. De finale resultaten waren echter van een povere kwaliteit, met verschillende negatieve verrassingen, stelt David Vagman, een analist van ING.

2,8%

Leasing

De leasingmarges waren met 2,8 procent erg teleurstellend.

In de eerste plaats draait het operationeel niet denderend. De omzet stijgt nog wel licht, maar de marges staan onder druk. De belangrijkste tak van het bedrijf is het verhuren van IT-apparatuur aan bedrijven en overheden, die te integreren en te onderhouden. Maar de leasingmarges waren met 2,8 procent erg teleurstellend. In 2017 beloofde Econocom nog een marge van 7,5 procent.

Ten tweede heeft Econocom een aantal dochterbedrijven die te koop staan. Bij de halfjaarcijfers bleken die verlieslatend. De groep zal dus wellicht geen superprijzen krijgen. Dat Econocom zich opnieuw wil terugplooien op zijn oorspronkelijke kernactiviteiten, wordt wel goed onthaald bij de analisten.

Ten derde waarschuwde Econocom in september dat het werkkapitaal op lange termijn zal stijgen, omdat het ontplooien van nieuwe, geïntegreerde digitale projecten bij klanten langer zal duren. Een nieuw en negatief element, menen de analisten.

Last but not least fraudeerde de intussen ontslagen directie in Itali├ź tussen 2012 en 2018 met de boeken om zichzelf te verrijken. Dat kostte Econocom 7 miljoen euro in het eerste halfjaar, en naar schatting 15 miljoen in de tweede jaarhelft. De fall-out van de fraude is erger dan het management had laten uitschijnen, stelt Vagman. Bovendien is er de reputatieschade in de belangrijke Italiaanse markt.

Besparingsprogramma

Om het tij te keren trok stichter Jean-Louis Bouchard een nieuwe co-CEO aan om hem bij te staan: Julie Verlingue. Ze kondigde een nieuw kostenbesparingsprogramma aan van 96,5 miljoen euro, dat tegen 2021 volledig moet zijn doorgevoerd. De besparingen vallen echter slecht bij het personeel. Econocom kreeg al te kampen met stakingen. Sterke informatici zijn bovendien gegeerd op de markt en kunnen makkelijk ander werk vinden. Econocom wil ook centraal goedkoper gaan aankopen.

De omvang van het besparingsprogramma is ongezien en dramatisch.

Maar analisten vragen zich af of dat realistisch is. De leveranciers van Econocom zijn Aziatische en Amerikaanse softwarebedrijven. Op het eerste gezicht lijkt het niet evident hoe Econocom tegenover hen zijn onderhandelingspositie kan verbeteren, denkt Vagman. De schaal van het besparingsprogramma is bovendien ongezien en dramatisch: 96,5 miljoen euro besparen, tegenover een verwachte brutobedrijfswinst van 128 miljoen euro dit jaar.

Beleggers vragen zich in koor af of Econocom niet te optimistisch was toen het in september zijn jaardoelstellingen handhaafde. In het eerste halfjaar realiseerde het bedrijf een brutobedrijfswinst van 40 miljoen euro, waardoor een sterke inhaalbeweging in het tweede semester nodig is om de prognose van 128 miljoen te halen. Dat laat ruimte voor teleurstellingen.

Veel slecht nieuws in de koers

Intussen zit er wel al een pak slecht nieuws in de koers. Het bedrijf blijft winstgevend en de schulden zijn onder controle. De schulden van 405 miljoen euro vertegenwoordigen 2,5 keer de verwachte brutobedrijfswinst. Het besparingsplan kost echter 100 miljoen euro om het uit te voeren, wat de schulden tijdelijk kan doen toenemen.

Het aandeel noteert intussen ver onder het gemiddelde koersdoel van 3,17 euro. KBC Securities en CM-CIC zijn het meest optimistisch en raden aan de aandelen op te bouwen. ING, Degroof Petercam en Kepler Cheuvreux gaan niet verder dan een houden-advies. Oddo hanteert een afbouwen-rating. Econocom is erg goedkoop, maar zal dat wellicht nog een tijd blijven. Pas als de marges herstellen zien we een duurzaam herstelpotentieel, stelt het beursblad De Belegger.

Econocom is erg goedkoop, maar zal dat wellicht nog een tijd blijven.

Wellicht komen we volgende week meer te weten over de gang van zaken bij het bedrijf. Op 7 en 8 oktober houdt Econocom roadshows, met onder meer Degroof Petercam en ING.

Say hello

Find us at the office

Schwede- Busard street no. 40, 77937 Riyadh, Saudi Arabia

Give us a ring

Smith Waltimyer
+86 488 682 876
Mon - Fri, 10:00-17:00

Join us